Kitêbxane
Kitêbxaneya Kurdî
Skip Navigation Links
Kurdî
Svenska
English
كوردی
 
Print Zoom
Kovarên li Ktêbxaneya Kurdî - Serials at the Kurdish Library


Ev lîste kovar û rojnameyên kurdan yên ku li Kitêbxaneya Kurdî hene rêz dike. Rêzkirina wan li gor alfabeya latînî ye. Hejmara wan heta niho 636 kovar û rojname ne. Ev lîste dê berdewam bête nû kirin.

This is a list of journals and newspapers available at the Kurdish Library.
Kovarên li Ktêbxaneya Kurdî - Serials at the Kurdish Library |PDF|